Home » Bouwkundig » (Brand)veiligheid

Brandveiligheid

De brandveiligheid van indaksystemen is een actueel thema. Het is goed dat hier meer aandacht voor is, want we zien dat we als leverancier in de afgelopen jaren te veel vrijheid op dit thema hebben gekregen.

TNO

In 2019 heeft TNO een rapport gepubliceerd met de evaluatie van pv branden. Hierin komt naar voren dat connectoren de belangrijkste oorzaak zijn van de brand en dat indaksystemen oververtegenwoordigd zijn. Er zijn connectoren op de markt die wel op elkaar klikken, maar omdat het binnenwerk niet is gestandaardiseerd, kunnen verschillende merken stekkers een te hoge weerstand veroorzaken. De stekker kan gaan smelten en er kan een vlamboog ontstaan. TNO laat zien dat de vlamboog een zeer hoge temperatuur kan bereiken, maar geen onderdeel uitmaakt voor de verspreiding van de brand. Een vlamboog fungeert voornamelijk als ontsteker van andersoortige materialen. Logischerwijs bevindt de stekker zich bij een indaksysteem dichter bij ontvlambare materialen en logischerwijs moet je bij een indaksysteem dus rekening houden met het materiaal dat je toepast.

Scope 12

In 2020 is de Scope 12 richtlijn geïntroduceerd waarin verschillende veiligheidsaspecten zijn geborgd. Eén belangrijk onderdeel hierin is dat is vastgelegd dat installateurs geen stekkers van verschillende merken op elkaar mogen aansluiten. Hiermee is de belangrijkste oorzaak van Solarbranden weggenomen. Aanvullend zijn er ook regels opgesteld over het kabeltracé en de ruimte van de omvormer, maar er zijn nog geen regels gesteld over indaksystemen.

Verzekeraars

Het gebrek aan regelgeving is voor verzekeraars heel vervelend. Ze weten dat er een verhoogd risico is, maar TNO, BDA en Kiwa voeren geen testen uit en hebben geen regelgeving opgesteld. Logischerwijs is een indaksysteem dus eng om te verzekeren. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan uw bestelling contact op te nemen met uw verzekeraar om uw wensen te bespreken.

Materiaalgebruik

Wij voeren daarom zelf testen uit om te controleren of materialen die in de buurt liggen van het zonnedak kunnen ontbranden. Daaruit blijkt dat de condensfolie een risico vormt. Het is onverstandig om een condensfolie toe te passen die niet voldoet aan brandklasse B (zelfdovend). Helaas zien we dat leveranciers van indaksystemen af en toe ook een fout maken. Uit onze test blijkt dat HDPE (plastic) ontbrand als wij een vlamboog simuleren. Het HDPE ontbrand en gaat druppelen waardoor de brand eenvoudig kan verspreiden. Het is dus onverstandig om indaksystemen toe te passen die zijn gemaakt van HDPE of zijn voorzien van een HDPE onderdak.
We hebben ook verschillende isolatieplaten getest. De door ons geteste dakplaten met brandklasse B (Unilin SW Element) en C (Kingspan Aero) blijken niet te ontbranden. De door ons geteste dakplaat met brandklasse D (Unilin Renopir) blijkt wel te ontbranden. Ook hierbij is het echter niet het isolatiemateriaal, maar de condensfolie (bestaande uit aluminium en papier) die blijft branden.

Uiteraard zijn ook alle materialen die wij zelf toepassen en leveren, getest. Wellicht dat onze vuurbestendige paspanelen u aanvullende mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld de woning-scheidende wand te beveiligen op brandoverslag.

Voor een uitgebreide uitleg over onze test verwijs ik u graag naar onze uitlegvideo die u ook op deze pagina kunt terugvinden.

Ventilatie en spouw

Het BiTile Systeem is per paneel geventileerd en heeft een spouw van ongeveer 10cm tussen het zonnepaneel en de dakbedekking. Verzekeraars zijn er steeds meer van overtuigd dat dit bijdraagt aan de brandveiligheid. Wij hebben echter geen effect kunnen ontdekken.

Theoretisch zou het kunnen dat een paar graden hogere luchttemperatuur veroorzaakt dat een stekker net iets sneller gaat smelten, maar dit effect is verwaarloosbaar klein. De weerstand in de stroomkring veroorzaakt dat een stekker gaat smelten. De gedachte dat een dakbedekking spontaan in de brand kan vliegen van een iets hogere temperatuur hebben wij in ieder geval niet kunnen waarnemen.

Onze ruime ventilatie en spouw is voornamelijk bedoeld om het rendement van de zonnepanelen te verhogen en om de levensduur van de gebruikte materialen te verlengen.

Vlamboogdetectie

De bevindingen van TNO zijn gebaseerd op de zonnebranden in 2018. Toen was het probleem met de stekkers nog onvoldoende bekend en waren en nog geen omvormers op de markt met vlamboogdetectie. In de basis ontwikkelt een vlamboog zich langzaam. Als de weerstand in een verbinding te hoog is, gaat de stekker smelten en na ongeveer een kwartier kan de vlamboog buiten de stekker treden. Een elektronische beveiliging heeft dus voldoende tijd om de vlamboog te detecteren en de omvormer uit te schakelen.

Al onze omvormers zijn uitgevoerd met vlamboogdetectie en al onze materialen zijn getest op brandveiligheid bij een eventuele vlamboog.

Service

We begrijpen dat u, naast de aanschaf van een BiTile Zonnedak, ook zekerheid wilt hebben op rendement en veiligheid. Hiervoor verzorgen we graag onze ondersteuning voor het monitoren, onderhouden en controleren van uw PV-installatie. Tijdens de oplevering verzorgen we een controle met specifieke meet- en analyseapparatuur om risico’s in de stroomkring uit te sluiten. Het is goed om dit periodiek te herhalen. Door de weerstand in de string te minimaliseren zijn uw rendement en uw veiligheid geborgd.
 
Download PDF Brandveiligheid

In deze video geven we u een nadere uitleg over de brandveiligheid van indaksystemen en de testen die wij op dit gebied hebben uitgevoerd.

Om de videos te kunnen bekijken moet u Youtube toestemming geven om cookies op te slaan.

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier