Home » Over ons » Onze visie

Omdat Duurzaam mooi mag zijn

De energie van de zon is onze gangmaker.

In de natuur neemt flora de energie van de zon op door fotosynthese. De planten en bomen gebruiken het en slaan energie op in de vorm van suikers en voedingsmiddelen. Zo wordt de basis gevormd voor eigenlijk alle levensvormen op onze planeet.

Wij mensen willen het ritme graag ontstijgen en we zijn gewend geraakt aan de luxe dat energie op ieder moment beschikbaar is. Dat het zo eenvoudig niet werkt en dat we te veel opmaken, is confronterend en moeilijk te accepteren. De fossiele brandstoffen en chemicaliën waarmee we de aarde van oceaanbodem tot dampkring hebben vervuild, moeten worden vervangen. Maar af en toe ontstaan er nog vreemde stuiptrekkingen door bijvoorbeeld Biomassa en vuilverbranding als duurzaam te bestempelen. Dat we per persoon 490kg afval per jaar produceren en grondstoffen opmaken die ook voor onze kinderen waren bedoeld, willen we niet zien. We stappen immers liever zonder schuldgevoel in het vliegtuig voor onze ‘welverdiende’ vakantie.

Wij vinden dat we het naar toekomstige generaties toe verplicht zijn om oplossingen te zoeken voor de onnodige vergiftiging, verspilling en vernietiging. Dat kunnen we niet alleen, maar we zien gelukkig wel een steeds grotere groep die zich mobiliseert. Wat ons betreft begint de transitie bij het opnemen van de energie die op ons dak valt. Met het stimuleren van zonne-energie verwachten we dat er de komende jaren steeds meer momenten van overvloed ontstaan. Dit zorgt ogenschijnlijk ook voor problemen, maar zal wat ons betreft een trigger zijn om ervoor te zorgen dat de opslag en benutting van deze energie steeds aantrekkelijker wordt. Zo verwachten we dat de vervolgstappen in een stroomversnelling komen en we steeds beter worden in de opslag en omzetting van energie.

We hopen van harte dat u uw creativiteit wilt inzetten om samen met ons toegevoegde waarde te creëren en verspilling te voorkomen. Aangezien we in Nederland het kapitaal en de innovatiekracht hebben om oplossingen aan te reiken, zijn we er van overtuigd dat we zo op een steeds breder terrein kunnen laten zien dat Duurzaamheid mooi is.

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier