Home » Kassenbouw » Sunpark Greenhouse

Sunpark Greenhouse

Zonne-energie dubbel gebruikt

Kasrenovaties

Het Robisol Sunpark Greenhouse systeem zorgt voor standaard zonnepanelen op standaard kassen. Bij productiekassen waar veel moet worden gekrijt of een nieuwe gebruikstoepassing wordt beoogd, is het een logische stap om zonne-energie in de dakconstructie te integreren. Om te zorgen dat de kans op glasbreuk en beschadigingen wordt geminimaliseerd, biedt het Sunpark Greenhouse Systeem een uiterst sterke en betrouwbare constructie. Hierbij wordt geen oud en potentieel beschadigd daksysteem hergebruikt, maar wordt een nieuw daksysteem geleverd dat is berekend volgens de zwaarste wind- en sneeuwbelastingen, zodat uw dak van kopgevel tot kopgevel kan worden gerenoveerd.

De Goot en Onderbouw

Bij de renovatie van de kas is het belangrijk dat de bestaande goten en de bestaande onderbouw voldoen aan de eisen die uw verzekeraar stelt. Eventueel benodigde versterking kunnen we samen met onze partners voor u realiseren.

Oudere kassen zijn veelal uitgevoerd met stalen goten. Robisol heeft aansluitprofielen voor onder andere de goottypen APD, AP, HI en AC. Nieuwere kassen zijn veelal uitgevoerd met aluminium goten. Voor de aansluiting op een aluminium goot is een gootdeksel benodigd waarmee een solide bevestiging van het Sunpark Systeem kan worden gerealiseerd. Indien u een nieuwbouw kas wilt bouwen of een verdergaande renovatie nodig heeft, biedt Robisol Aluminium HL-Goten waarmee de kas aanzienlijk wordt geüpgraded in sterkte en betrouwbaarheid.

De Zonnepanelen

Het Sunpark Systeem is geschikt voor vrijwel ieder type zonnepaneel. De keuze wordt bepaald door de voorkeur van de klant. Wanneer u samenwerkt met investeerders en/of EPC installateurs zijn zij vaak de partij die de zonnepanelen inkopen. Robisol verzorgt daarbij bijvoorbeeld de plaats- ing van het dak. Zonnepanelen zijn nimmer 100% lichtdicht, waardoor bij dergelijke projecten een vriendelijke binnenruimte ontstaat, maar over het algemeen zijn standaard zonnepanelen minder geschikt voor een kweekruimte.

Indien u lichttoetreding wilt behouden voor de kweek van gewassen, kunnen glas-glas panelen met extra ruimte tussen de cellen voor een gelijkmatige verspreiding van de natuurlijke lichtinval in de kas zorgen. Aanvullend kunt u denken aan LED ondersteuning, isolatieschermen en klimaatbeheersing volgens het semi-gesloten kasprincipe.

De praktische voordelen

Het Sunpark systeem is ontwikkeld om openveld opstellingen te verbeteren. Bij de renovatie van kassen kan de eigenaar een dubbel verdienmodel realiseren en tegelijkertijd bijdragen aan de ver- duurzaming van onze energiebehoefte.

Naast een zeer hoge energieproductie per vierkante meter, zorgt het zonnedak voor:

  • een koeling van de zonnepanelen door natuurlijke ventilatie;
  • een versterking van uw kapconstructie met een minimale kans op glasbreuk;
  • een waterdicht dak dat aansluit op bestaande goten en afvoervoorzieningen;
  • een geïntegreerd elektramanagement voor maximaal rendement.

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier