Home » Bouwkundig » Onderdak

Onderdak

Bij het ontwerpen van een zonnedak gaat Robisol -standaard- uit van een condensfolie met waterdichtheidsklasse 1. Dit om te zorgen dat uw onderdak altijd is beschermd tegen condens en vocht dat onder het zonnedak kan ontstaan. Aanvullend raden wij u aan om een condensfolie te kiezen met brandklasse B. Bij moderne PV installatie die goed zijn geplaatst is het risico op een vlamboog nihil, maar toch aanwezig. De condensfolie is het bouwmateriaal dat daarbij het gemakkelijkste kan worden ontstoken. Op onze pagina (brand)veiligheid leest u hier meer over. Neem eventueel contact op met uw verzekeraar om zeker te zijn dat er geen aanvullende eisen worden gesteld. Uw PV systeem wordt uiteraard volledig volgens de Scope 12 richtlijnen voor u geïnstalleerd.

Primaire schil

De zonnedaken van Robisol bieden een veilige dakconstructie die ruimschoots voldoet aan de sterkte-eisen voor dakbedekkingen en zonnepanelen. De toegepaste materialen zijn duurzaam en de systemen zijn onderhoudsvriendelijk. Wel kunnen de zonnepanelen en aluminium profielen vochtig worden door condens. Het is daarom belangrijk dat het systeem wordt toegepast in combinatie met de juiste daksysteemcomponenten die op correcte wijze  zijn verwerkt. Om die reden geven we hier informatie over hoe een dak wordt opgebouwd.

Net als bij dakpannen vormen onze zonnepaneelsystemen de primaire waterkerende laag. Deze beschermt de onderliggende constructie tegen diverse weersinvloeden zoals neerslag, UV-straling en wind. Ook dakpannen en leistenen zijn nimmer 100% waterdicht. Bij de systemen van Robisol is het Kyroof Systeem iets dichter dan dakpannen, terwijl het BiTile Systeem juist iets opener is dan dakpannen. Dit heeft voor en nadelen. Bij het Kyroof Systeem moet rekening worden gehouden met een geventileerde spouw tussen het systeem en het dakbeschot. Een eventueel luchtlek waarlangs woonvocht naar buiten treed (zoals af en toe voorkomt bij een dakraam) kan bij dit systeem vervelend zijn. Woonvocht kan tegen de onderzijde van de dakbedekking condenseren en daarom is het ook met dit systeem belangrijk dat het onderdak goed is geconstrueerd. Het BiTile zorgt juist voor een uitstekende ventilatie van het onderdak. Naast de koeling van de zonnepanelen is het risico op inwendige condensatie nihil. We moeten echter wel rekening houden met extreme wind in combinatie met stuifsneeuw. De secundaire schil is belangrijk om ook in die sittuatie een goede waterdicht te garanderen.   

De zonnedaken van Robisol zijn regenkerend wat inhoudt dat nagenoeg alle neerslag via het systeem wordt afgevoerd. We houden er dus rekening mee dat een geringe hoeveelheid neerslag door de primaire schil heen kan dringen en door het onderdak afgevoerd moet worden tot buiten de constructie. In de basis is dit niet veel anders dan met dakpannen, maar het is wel belangrijk dat het onderdak dusdanig wordt ontworpen dat het de functie van secundaire waterkerende laag vervult.


Secundaire schil

Het onderdak vervult de volgende functies:

 • De regendichtheid van het dak waarborgen en het water afvoeren naar de goot:
  • Bij de uitvoering van het dak, in afwachting van de plaatsing van het zonnedak
  • Bij breuk of stormschade aan zonnepanelen
  • Bij zware weersomstandigheden met waterinfiltratie als gevolg
  • Bij stuifsneeuw
 • De stormvastheid van het montagesysteem bevorderen
 • De stofdichtheid van het dak verbeteren
 • De dakisolatie winddicht afwerken (verbetering van energie prestatie)
 • Het afdruppelen van condensatiewater beperken of liefst voorkomen

Het is aan te bevelen om een onderdak aan te brengen conform de verwerkingsvoorschriften van de dakfolie- of dakplaat-leverancier. Om de functie van het onderdak te waarborgen gaat Robisol uit van klasse W1 (waterdicht), en damp-open condensfolie met Brandklasse B. Bij veel projecten levert Robisol deze folie en brengt deze aan. Daarmee kunnen vervelende problemen worden voorkomen. Wel blijft het belangrijk dat er geen onderbrekingen in het dakvlak zitten (zoals vaak met gootplanken), dat eventueel benodigde gotensets zijn aangebracht (bij dakramen, dakkapellen of naast boeiborden) en dat het dak luchtdicht is gemaakt (rond dakdoorvoeren en onderbrekingen). 


Woonvocht

Een schuindakconstructie is over het algemeen dampdoorlatend (permeabel). Vooral in de winter als de temperatuurverschillen tussen binnen en buiten groot zijn is er sprake van een dampspanning waardoor er damptransport van binnen naar buiten plaatsvindt. Bij een goede opbouw van een hellende dakconstructie hebben de toegepaste lagen van binnen naar buiten daarom een steeds hogere waterdampdoorlaatbaarheid. Zo kan damp zonder weerstand naar buiten treden. Dit is ook de reden waarom je geen dunne laag isolatie op een dakbeschot aanbrengt. In dat geval kan er inwendige condensatie op het dakbeschot ontstaan. Zo is het dus ook van essentieel belang dat de onderdakfolie een hoge dampdoorlatendheid heeft.


Minimale dakhelling

Het BiTile Systeem is ontworpen op een minimale dakhelling van 25 graden. Indien uw dak steiler of gelijk is aan deze dakhelling valt deze binnen de criteria van een “normaal dak”. Bij de keuze van de daksysteemcomponenten kunt u deze dakcategorie hanteren. Mits de invloedsfactoren binnen de standaard criteria vallen, voldoet een “standaard onderdak” bij een dakhelling van 25 graden of meer.


Invloedsfactoren

Voor de bepaling van de eisen aan het onderdak dient ook gekeken te worden naar de zwaarte van de omstandigheden waar een dak aan wordt blootgesteld. De daklengte, de nokhoogte, het windgebied en de dakvorm zijn belangrijke invloedsfactoren voor de zwaarte van de omstandigheden waar een dak aan wordt blootgesteld. Een “standaard onderdak” zal waarschijnlijk criteria stellen zoals:

 • Maximale daklengte 20 m1
 • Nokhoogte maximaal 15 m1
 • Het project ligt niet in de kustzone of op één van de waddeneilanden
 • Alleen eenvoudige dakvormen zoals zadeldak, mansardedak, pyramidedak of lessenaarsdak.
 • Ontwerp en uitvoeringseisen


Dakfolie Robisol

Een goed onderdak wordt ontworpen op basis van de eisen die aan het onderdak worden gesteld. Bij de keuze voor een dakfolie gaat het om de dampdoorlatendheid, de sterkte en de waterdichtheid. Omdat we u graag een zorgeloos en goed totaalproduct bieden, levert Robisol graag een goede dakfolie die we samen met tengels leveren en aanbrengen. Onze folie is damp-open, waterdicht, winddicht, UV-bestendig en brandveilig. Voor het aanbrengen van de folie is het gewenst dat er geen dakpannen en panlatten op het dak zijn aangebracht. De folie kan wel over bestaande tengels heen worden geplaatst. Uiteraard zorgt u dat er geen onderbrenkingen zijn (zoals een schuine gootplank en condensafvoer boven het dakraam) en u brengt de gebruikelijke voorzieningen aan zoals u dat ook doet voor dakpannen (verholen goten, manchetten en afdichtingen). Voor daken met een hellingshoek van 25 graden of meer kunnen we dan altijd een goede waterdichtheid borgen. Bij daken met een hellingshoek minder dan 25 graden, zijn er ook altijd oplossingen mogelijk, maar zullen we in overleg de meest geschikte oplossing bepalen.


Dakplaten en detaillering

Robisol heeft nauwe contacten met verschillende dakplaatleveranciers zoals Unilin en Kingspan. Daaruit blijkt dat we de zonnedaken op vrijwel iedere dakplaat kunnen aanbrengen. Wel dient u er rekening mee te houden dat sommige dakplaten een betere brandveiligheid bieden dan anderen. Met onze veiligheidsvoorzieningen in stekkers, controles en vlamboogdetectie vormt een zonnedak geen noemenswaardig gevaar. We werken veiliger dan ooit en hebben bij de honderden reeds geplaatste daken nog nooit een brand hoeven ervaren. Ook als dat wel gebeurt vormt een brand op uw dak geen direct gevaar voor uw veiligheid. Het vuur treed immers naar buiten en onze systemen zijn goed geventileerd waardoor er ook gemakkelijk kan worden geblust. Het is echter wel zo dat sommige verzekeraars aanvullende eisen stellen aan uw isolatiemateriaal. Dat is niet altijd even rationeel, maar wel onderdeel van de huidige markt. Neem dus contact op met uw verzekeraar om te vragen of er aanvullende eisen aan uw isolatiemateriaal worden gesteld. Desgewenst helpen we u graag in uw keuze om voor alle betrokken partijen een betrouwbare oplossingen te kiezen, die zowel door ons als door de dakplaat-leverancier én verzekeraar worden ondersteund.

Download PDF Uitvoeringsinformatie

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier