Home » Onderdak

Dakplaten en Detaillering

Robisol heeft nauwe contacten met verschillende dakplaatleveranciers zoals Unilin en Kingspan. Uit onze testen en ervaringen blijkt dat zonnedaken op vrijwel iedere dakplaat kan worden aangebracht. Wel is het bij de toepassing van het BiTile Systeem belangrijk dat rekening wordt gehouden met de brandveiligheid van de dakplaat en dat deze correcte aansluitdetails heeft om te fungeren als secundaire waterkerende laag.

Met een waterdichte brandscheiding is de detaillering van het onderdak relatief eenvoudig. Een correcte toepassing en aansluiting van (verholen)goten en afdichtingen blijft natuurlijk belangrijk, maar over het algemeen kunnen oplossingen worden aangereikt. Bij het BiTile Zonnedak krijgt u een zonnedak dat goed ventileert, maar omdat er ook condens aan de binnenzijde ontstaat, worden eisen gesteld aan het onderdak. Robisol kan een waterdichte (klasse W1) en brandveilige (klasse B) condensfolie voor u aanbrengen, maar bouwtechnisch zal wel moeten worden gekeken dat water hiermee correct tot buiten de constructie kan worden gevoerd. We vragen uw aandacht hiervoor omdat bij inspecties regelmatig gebreken moeten worden opgelost alvorens het BiTile Systeem kan worden geplaatst. Voor een goede samenwerking en efficiënte plaatsing is het gewenst dat het onderdak voldoet aan de eisen en maatvoeringen die vooraf worden afgestemd.

Download PDF Uitvoeringsinformatie

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier