Home » Elektrotechnisch

Elektrotechnisch

Voor het aansluiten van een zonnedak, heeft u een omvormer nodig die ervoor zorgt dat de gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet naar 230V wisselstroom.


Plaatsing

Een omvormer dient in een goed geventileerde ruimte te worden opgehangen. Voor een wand-montage is normaal gesproken een ruimte van 1,5 meter hoogte en 1 meter breedte per omvormer voldoende. Bij omvormers met een afwijkend formaat zullen wij de afmetingen aan u doorgeven. Een geventileerde technische ruimte is vaak geschikt voor het plaatsen van een omvormer. Indien u gebruik maakt van een omkasting dienen extra ventilatieroosters te worden geplaatst; zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde van de kast. Indien de achterwand niet van steen is, dient achter de omvormer een brandveilige plaat te worden geplaatst. Robisol levert eventueel een Fermacel plaat voor het plaatsen van de omvormer. Volgens de Scope 12 dient u in de ruimte van de omvormer een rookmelder te plaatsen.


DC bekabeling

De PV installateur is over het algemeen verantwoordelijk voor de DC bekabeling (gelijkstroom) en het in gebruik stellen van de omvormer. Hiertoe is het gewenst dat het kabeltracé vooraf is bepaald. De dakdoorvoer vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat de plus- en de minkabel van elkaar moeten worden gescheiden. Indien u de mantelbuizen voor kabeldoorvoer niet zelf aanbrengt, worden we daar graag vooraf over geinfomeerd en verzorgt Robisol de levering en plaatsing van mantelbuizen voor het doorvoeren van de kabels vanaf het dak naar de technische ruimte. 


Aardlekschakelaar

De elektricien is over het algemeen verantwoordelijk voor de AC bekabeling (wisselstroom) en het plaatsen van een aardlekautomaat. De grootte van de solargroep is gebasseerd op de grootte van de omvormer, het benodigd zekeringsautomaat staat gespecificeerd in de productsheet van de omvormer. Voor een eventuele aardlekbeveiliging dient de E-installateur er rekening mee te houden dat deze niet te gevoelig mag zijn omdat er enige interferentie met de gelijkstroom van de zonnepanelen kan plaatsvinden. Omvormers zijn over het algemeen transformatorloos. Daardoor zijn ze stiller en efficienter, maar kan er ook enige interferentie plaatsvinden tussen de gelijjkstroom van de zonnepanelen en de wisselspanning aan de AC zijde. Een 30mA aardlekschakelaars die veelal in woningen worden geplaatst, is veelal te licht. Robisol gaat er vanuit dat een omvormer altijd op een eigen groep wordt gezekerd, en gaat daarbij standaard uit van:

 

Solargroep      Aardlek           Minimale hoofdzekering         Omvormer

1-fase 16A      100mA             1x25A                                 Vermogen tot 3.680W

3-fase 16A      100mA             3x25A                                 Tussen 4.000 en 10.000W

3-fase 16A      300mA            3x25A                                  Tussen 10.000 en 11.040W

3-fase 25A      300mA             3x35A                                 Tussen 11.040 en 17.250W

3-fase 32A      300mA             3x40A                                 Tussen 17.250 en 22.080W

3-fase 40A      300mA             3x63A                                 Tussen 22.080 en 27.600W

3-fase 50A      300mA             3x80A                                 Tussen 27.600 en 34.500W

 

Indien u gebruiksgroepen heeft van 25A kan op basis van een 1-fase aansluiting een maximaal omvormervermogen van 5.750W worden geïnstalleerd. De aardlek dient daarbij 100mA te zijn. Tot ongeveer 3.000 Watt kan eventueel een standaard 30mA aardlekschakelaar worden gehanteerd.

Indien het gewenst is om het vermogen van de PV installatie op een hoofdaansluiting te maximaliseren, kiest Robisol over het algemeen voor twee losse omvormers zodat selectiviteit kan worden gehandhaafd. Robisol let er uiteraard op dat het gezamenlijk vermogen van de omvormers nooit hoger ligt dan de aansluitwaarde van de hoofdzekering. Bij een hoofdzekering van 1-fase 35A komt het maximaal omvormervermogen met twee omvormers uit op 8.050W. Bij een hoofdzekering van 1-fase 40A komt het maximaal omvormervermogen met twee omvormers uit op 9.200W. Bij een hoofdzekering van 3-fase 25A komt het maximaal omvormervermogen met twee omvormers uit op 17.250W. Bij een hoofdzekering van 3-fase 35A komt het maximaal omvormervermogen met twee omvormers uit op 24.150W. Bij het gebruik van twee omvormers wordt iedere omvormer op een eigen aardlekautomaat geplaatst. De zekering van de solargroep blijft 1,6x kleiner zodat uw hoofdzekering ook bij kortsluiting veilig is. Bij een totaal omvormervermogen tot 10.000Watt voldoet een 100mA aardlekschakelaar, bij meer omvormervermogen dient een 300mA aardlekschakelaar te worden geplaatst.

Bij grotere installaties met omvormers van 40.000W of meer, is een aardlekschakelaar van 300mA niet mogelijk en worden installatie over het algemeen niet tegen aarlek beveiligd. In dat geval kan de kabel tussen de omvormer en de hoofdverdeler niet extra worden beschermd. Omdat een omvormer een niet verplaatsbaar elektrisch apparaat is, is dit voor de veiligheid van mensen geen verplichting, maar de voorkeur is om dit alleen bij industriële installaties te doen. Houdt er in een dergelijke situatie rekening mee dat verzekeraars bij agrarische toepassingen vaak de voorkeur uitspreken om een omvormerterrein in te richten dat wordt gescheiden van het zakelijk vastgoed.


AC bekabeling

De AC bekabeling wordt over het algemeen aangebracht door de elektricien. Indien Robisol de ingebruikstelling van de omvormer verzorgt, gaan we er vanuit dat gezekerde AC kabels beschikbaar wordt gesteld op de plaats waar de omvormer mag worden opgehangen. Voor de aansluiting van de AC zijde wordt standaard gewerkt met YMVK kabels. Voor een 1-fase omvormer gebruikt u een 3 aderige kabel, voor een 3-fase omvormer gebruikt u een 5 aderige kabel. Voor de benodigde kabeldiameter adviseren wij uit te gaan van een spanningsval van maximaal 1% en hanteren wij het volgende advies voor de kabeldiameter:

 

Omvormer      fase                 kabellengte     YMVK kabel   

2000W            1-fase              20m              3 x 2,5 mm2  

3000W            1-fase              20m              3 x 4    mm2  

4.000W           1-fase              20m              3 x 6    mm2  

5.750W           1-fase              20m              3 x 10  mm2  

11.000W         3-fase              20m              5 x 2,5 mm2

17.000W         3-fase              20m              5 x 4    mm2

27.000W         3-fase              20m              5 x 6    mm2

44.000W         3-fase              20m              5 x 10  mm2

 

AC Werkschakelaar

De AC Werkschakelaar die naast de omvormer wordt opgehangen vormt over het algemeen de verantwoordelijkheidsgrens tussen de elektricien en de pv-installateur. Hiermee kan direct naast de omvormer de wisselspanning worden uitgeschakeld. Dit achten wij wenselijk voor de veiligheid van de gebruiker en we zien dit tevens als een uitstekend instrument om te zorgen dat de installatiegarantie van de elektricien op de groepenkast gescheiden blijft van de installatiegarantie van de pv-installateur op de omvormer. Desgewenst wordt de levering en installatie van de AC werkschakelaar door Robisol verzorgt.


LAN kabel of Wifi signaalsterkte

Voor het monitoren van het rendement van uw installatie, dient de omvormer verbinding te maken met het internet. De omvormer beschikt daartoe over een LAN of Wifi connector. Dit verschilt per omvormer. Een Growatt omvormer wordt standaard met een wifi connector geleverd, een SolarEdge omvormer wordt standaard met een LAN connector geleverd. Indien Robisol de installatie en ingebruikstelling van de omvormer verzorgt, verzoeken wij u om -afhankelijk van de omvormer- zorg te dragen voor een beschikbare LAN kabel of een Wifi netwerk met voldoende signaalsterkte. Indien wij tijdens de installatie geen toegang hebben tot uw router, gaan we er vanuit dat de toegang tot het netwerk door de klant wordt geactiveerd. Indien u een SolarEdge omvormer koopt, maar een voorkeur heeft voor een Wifi verbinding, kan aanvullend een SolarEdge SE Wifi communicatie kit voor u worden geïnstalleerd. Indien u een Growatt omvormer koopt, maar een voorkeur heeft voor een LAN verbinding, kan een Growatt LAN module worden geleverd. In beide gevallen horen wij graag 2 weken voor de installatiedatum of u een dergelijke wijziging wilt doorvoeren.

In de basis bestaat een zonnestroom installatie uit eenvoudige elektrische componenten. Zoals gezegd is het gewenst dat er enige aandacht wordt besteed aan de zwaarte van de aardlekschakelaar, maar buiten dat mag het geen probleem vormen om in samenwerking met uw elektricien een goed werkende installatie op te leveren. Desgewenst kan een aanpassing aan de groepenkast en een AC kabeltracé ook door Robisol worden verzorgt, maar als u een elektricien heeft, is het wel gewenst om dat met hem/haar te overleggen.

Download PDF Electrotechnische Basis

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier