Home » Systemen » BiTile Zonnedak

BiTile Zonnedak

Het BiTile Zonnedak is ontworpen om zonnepanelen een dubbelfunctie te geven. We gebruiken het zonnepaneel om dakpannen te vervangen en om zonne-energie op een fraaie wijze in het gebouw te integreren.

Voor een goed zonnedak is het belangrijk dat de technische eisen van zonnepanelen op een correcte wijze worden gecombineerd met de technische eisen die aan dakpannen worden gesteld. Voor zonnepanelen zijn de NEN7250, de NEN1010 en de Scope 12 richtlijn van toepassing. Voor de dakbedekking zijn de eisen in de NEN6707 en NEN1991 van toepassing. Aanvullend acht Robisol het noodzakelijk om de normen aan te vullen met extra eisen op het gebied van brandveiligheid:

  • Luchtvolume onder de zonnepanelen (Spouw)
  • Ventilatie per paneel (Koeling)
  • Brandveilige materialen
  • En vlamboogdetectie

Hoe werkt het?

Bij het BiTile Zonnedak zijn de zonnepanelen daadwerkelijk de dakbedekking. Ongekaderde zonnepanelen worden met een ventilatieruimte overlappend geplaatst zodat het zonnedak goed wordt gekoeld.  

De zwart geanodiseerde liggers vormen een belangrijk onderdeel. Deze worden horizontaal over het dak geplaatst en vervangen zodoende de panlat. Eventuele oneffenheden in het onderdak worden met de dakhaak gecorrigeerd.

In de aluminium ligger worden rubber opleggingen en glashaken geplaatst. Deze zorgen ervoor dat de zonnepanelen worden beschermd en vast zitten. 


De zonnepanelen worden aan de bovenzijde in een ligger geschoven en aan de onderzijde in de glashaken vastgezet.Zijdelings worden de zonnepanelen met een tussenstijl gekoppeld die is voorzien van een rubber afdichting en een secundaire afvoergoot.

Daar waar een zonnepaneel niet past, wordt een brandveilige zwart gecoate Albond plaat toegepast. Deze kan op maat worden geleverd of in het werk op maat worden gezaagd rond dakramen of ter plaatse van dakeinden.

Bij een dakraam wordt onder de dorpel een waterloopprofiel geplaatst. Hiermee wordt het water vanuit het raam over de onderliggende zonnepanelen gevoerd.Aan de zijkanten wordt een hoeklijn toegepast die eveneens van Albond is gemaakt. Dit zorgt voor een nette afwerking op de kopgevel. Ook de boven- en onderprofielen zijn in hetzelfde materiaal uitgevoerd, zodat het hele dak een uniforme uitstraling heeft.

 

Wat past mooi op uw dak?

Het BiTile Zonnedak is gemaakt voor maatwerk. Bij grootschalige projecten is prefabriceren gewenst, maar gemakkelijk kunnen corrigeren en aanpassen is zowel bij nieuwbouw als renovatie een belangrijk pluspunt van het BiTile Systeem. Ook is het prettig dat het systeem gemakkelijk kan worden gedemonteerd.

Als het gaat om de juiste maatvoering maakt het BiTile Systeem gebruik van paspanelen, bovenkappen en gootrandprofielen. Voor de dakbreedte is het vaak erg netjes om paspanelen te plaatsen. Dat kan tweezijdig, maar het is ook fraai om de paspanelen te laten verspringen. Als we bijvoorbeeld het paspaneel links plaatsen op de eerste, derde en vijfde rij, terwijl we het paspaneel rechts plaatsen op de tweede, vierde en zesde rij, ontstaat een soort halfsteens verband. In de hoogtemaat kan extra worden gecorrigeerd met een rij paspanelen, maar is het vaak fraaier om de tollerantie te gebruiken die in de bovenkap en het gootrandprofiel zijn opgenomen. Om die reden vragen we u om bij de keuze van een zonnepaneel op de eerste plaats te kijken naar uw dakhoogte.
Dakhoogte

In de eerste plaats nemen we dus graag uw dakhoogte in overweging bij de keuze voor een zonnepaneel.  De twee zonnepanelen die we uitwerken hebben een hoogtemaat van 684mm (96Wp Klein formaat) of 1008mm (Standaard formaat 320Wp). Daarnaast kan het klein formaat zonnepaneel ook staand worden geplaatst, waarmee de hoogtemaat uitkomt op 854mm (96Wp Klein formaat portait).

Het aantal zonnepanelen boven elkaar moet ruim in uw dakvlak passen. Ten opzichte van uw dakhoogte (zijnde de gootrand tot de ruiter) hebben we tussen de 100 en 400mm nodig voor een nette passing met standaard boven- en onderprofielen. Dit geldt ook voor dakramen, dakkapellen etc. Op de volgende pagina kunt u kijken hoe uw dakhoogte uitkomt met de paneelverdeling.

Als uw dakhoogte net verkeerd uitkomt, kan een rij paspanelen worden geplaatst om het hoogteverschil op te vangen. Daarnaast kan eventueel een groter bovenprofiel worden geleverd of kunt u ervoor kiezen om één of meerdere rijen dakpannen boven of onder het systeem te plaatsen. Over het algemeen wordt het zonnedak het mooiste als we kunnen kiezen voor een zonnepaneel dat goed uitkomt in uw dakhoogte zodat minimaal één zijde van uw woning volledig kan worden bedekt.Dakbreedte

Het BiTile Zonnedak kan op fraaie wijze worden verbreed met paspanelen. Daarbij kunt u aan de zijkanten kiezen voor een eindkap die over de gevelrand valt, een eindkap die eindigt in een verholen goot (met boeibord of dakpanaansluiting) of een paspaneel die aansluit onder een hoekkeper. In de foto’s hiernaast ziet u enkele voorbeelden.

De werkbreedtes van de BiTile zonnepanelen zijn:

  • 96Wp Klein formaat Landscape: 852mm
  • 320Wp Standaard formaat: 1688mm
  • 96Wp Klein formaat Portrait: 682mmAan de zijkanten wordt het BiTile Systeem altijd voorzien van een dakeindprofiel (zijkant over zijgevel), een zijkap (zijkant in verholen goot) of een paspaneel (zijkant onder hoekkepers). De breedtemaat van een dakeindprofiel of zijkap is 40mm. Zonder paspanelen wordt het systeem dus 80mm breder dan het aantal zonnepanelen. Met paspanelen kunt u vrijwel oneindig de breedtemaat van uw woning aanhouden.

Uitsparing en vormen

In het geval dat uw dak is uitgevoerd met dakramen, dakkapellen, schoorstenen of wolfseinden gebruikt Robisol paspanelen. Het is immers niet mogelijk om zonnepanelen op maat te zagen. Wij vragen u wel om aan de zijkanten en bovenkant rekening te houden met ongeveer 100mm ruimte tussen de uitsparing en het eerste zonnepaneel. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen solide zijn beschermd en het dak goed is afgedicht.Aan de onderzijde verzoeken we u om rekening te houden met ongeveer 200mm ruimte tot het onderliggende zonnepaneel. Wij willen het water vanuit de uitsparing weer afvoeren over het onderliggende zonnepaneel. Het waterloopprofiel dat we daarvoor gebruiken ligt aan de bovenzijde op de dakplaat en brengt het water schuin omhoog over het onderliggende zonnepaneel. Er is enige ruimte nodig om te zorgen dat het water goed wordt afgevoerd.

Bijzondere vormen zijn met het BiTile Systeem geen probleem. Vaak vergt dit wel wat extra arbeid in het werk. Indien uw woning uitsparingen of schuine hoeken heeft, verzoeken we u om rekening te houden met voldoende paspanelen.

 

Indien onze uitleg uw interesse heeft gewekt, zouden we het zeer op prijs stellen als we uw aanvraag tegemoet mogen zien en een fraai zonnedak voor u mogen ontwerpen. Ga daarvoor naar ons contactformulier, stuur ons een e-mail op info@robisol.com of bel ons op 010-223 5953. Daarnaast kunt u nog even kijken naar onderstaande documenten om een goede keuze te maken in zonnepanelen, omvormers en toepassing.

Direct contact

Wilt u met ons kennismaken?
Bel 010 223 59 53 of maak gebruik van het contactformulier